Geschiedenis van Tuinhier Roeselare

TUINHIER was niet steeds TUINHIER. TUINHIER is de meest recente naam van onze Roeselaarse vereniging die reeds 106 jaar actief is. De oprichting ervan op 26 juni 1908 was eigenlijk een heropstart van een vroegere bloeiende “maatschappij van groenseliers”. Haar naam was gewoonweg “Moes-en Fruitteelt”. Deze zou bestaan hebben omstreeks het einde van de negentiende eeuw.

Hierin was ook een vereniging van imkers vervat met een apart bestuur. Na een onderbreking werd een nieuwe zelfstandige vereniging gestart op 26 juni 1908 met als titel “Maatschappij voor Bloemen-Moes-en Fruitteelt”. Bij de start telde men reeds 55 leden waarvan de helft kleinschalige beroepstuinders waren. Een volgende nieuwe bestuusploeg veranderde de naam in “ Wettig erkende landelijke beroepsvereniging Bloemen-Moes-en Fruitteelt te Rousselaere”. Later werd de naam “Ste Dorothea”, als patroonheilige aan toegevoegd. Bestuursleden Volkstuinen Roeselare 1940 - 1945 Bestuursleden Volkstuinen Roeselare 1940 – 1945 In 1931 zal de naam worden: Wettige beroepsvereniging Bloemen-Moes-en Fruitteelt Ste. Dorothea te Rousselaere” In 1939 bestond de vereniging 30 jaar en werd de naam wat gemoderniseerd als “Gewestelijke Tuinbouwmaatschappij Ste. Dorothea te Rousselaere.

Vanaf 1942 werd die naam vooral gebruikt door de beroepstelers. Vanaf 1949 gebruikten de aangesloten liefhebbers-tuinders vooral volgende benaming: “ Tuinbouwmaatschappij Het bestuur net na de 2de wereldoorlog Het bestuur net na de 2de wereldoorlog Plaatselijke Afdeling van het Werk van de Akker”. Er is toen een administratieve splitsing ontstaan en er werd als lokale afdeling Roeselare aangesloten bij het “Volkstuinverbond”. In 1953 werd de naam “Tuinbouwmaatschappij Ste. Dorothea” zoals die verscheen in het Belgisch Staatsblad. Op 8 november 1957 werd de vereniging “Koninklijke Maatschappij” en op 7 juli 1962 werd, aangesloten in 1937, het 25 jarig bestaan, als lid van het “Nationaal Verbond van Volkstuinen” en het “Werk van de Akker en den Haard” gevierd. In 1964 werd de naam andermaal gewijzigd in “Ste.Dorothea, Koninklijke Vereniging voor Natuur-en Tuinliefhebbers- Roeselare” tot 2013 waar de naam “Tuinhier” voorgesteld werd op een congres te Kuurne. Dit gebeurde in het kader van een nationale vernieuwde huisstijl. Enkele opmerkelijke realisatie en mijlpalen

Enkele opmerkelijke realisatie en mijlpalen Bij de oprichting werd Burgemeester Jan Mahieu de Erevoorztter die als vertegenwoordiger van het Stadsbestuur de werking rond de scholing van land-en tuinbouwers ondersteunde. Er werd een intense werking opgezet rond lessen, proeftuintjes, tentoonstellingen over de resultaten van verbeterde aanpak. Er werden contacten gelegd met het Ministerie van landbouw en andere overheden. De aankoop van een thermo-syphon in 1909. 1920 Tijdeljke tuinbouwschool in Roeselare Het organiseren van zondaglessen en de start van een’vakschool voor moeshovenierderije” en de start van de eerste Vrije Tuinbouwschool in West- Vlaanderen. Het bewerken van een mentaliteitsverandering om grootschaliger te kweken. Het inrichten van een veertiendaagse groentenmarkt. Dit liedde tot de opstart van de Roeselaarse Groentenveiling en was een initiatief van voorzitter Oscar Vandebroucke. De aankoop van een eigen zaaimachine en een sterke spuitmachine.Na de WO 1 organiseerde de ‘Tijdelijke Tuinbouwschool’ steeds meer lessen in het Klein Seminarie.In 1927 werd een eigen spaarkas opgericht onder de leuze: “ Die spaart vergaart”. In 1938 waren 28 leden van buiten Roeselare en er werd een splitsing doorgevoerd. De Beroepstelers gingen richting Boerenbond en de liefhebbers richting “Het Werk van de Akker en de Haard”. Eerder werden beroepstelers beboet omdat ze vóór 8 uur ’s morgens leurden. In 1942 hield onze voorzitter Oscar zich apart bezig met markt-en verkoop aangelegenheden. In hetzelfde jaar kregen 19 gezinnen in moeilijkheden gratis elke een stuk grond om te bewerken en in een eigen groenten te voorzien. Secretaris Jozef Verbeke organiseerde in 1956 de eerste Roeselaarse Bebloemingsactie. Deze actie is op vandaag overgenomen door het Stadsbestuur en nog steeds succesvol. Na WO2 werd de leuze”door Volksontwikkeling naar méér Welstand” en werd volop gestreefd naar méér ecologische teeltwijzen, gezonde teeltwijzen en siertuinen.. In 1986 sloot de tuinbouwgilde ”De Landenaarsbond “ ontsproten in de schoot van het A.C.W., zich aan bij de “Natuur-en tuinliefhebbers”. In 1994 verscheen ons eerste tweemaandelijks ledentijdschirit “Natuur- en Tuinnieuws”. Vanaf 2009 werden contacten gelegd met het Stadsbestuur en gepleit voor de oprichting van volkstuintjes. Op 8 september 2014 kwam Marc Nevens van Tuinhier op het Stadhuis een voordracht geven omtrent de stand van zaken.

De afdeling Tuinhier van Roeselare werd officiëel aangezocht om via een contractuele verbintenis het proces van de installatie en het beheer van Volkstuintjes op “Wallemeersch” in de Kasteeldreef op gang te trekken.

Voorzitters sinds 1908

1908-1910: Karel Grymonprez Erevoorzitter Jan Mahieu

1910-1938: Julien Dewilde, Stationsdreef, daarna Erevoorztter

1938-1942: Louis Vanhove, Zilverbergstraat

1942-1947: Oscar Vandenbroucke, Vierwegstraat, Hoofdonderwijzer –fruitkweker

1947-1957: Leopold Laithem, Stationsdreef Vakleraar Tuinbouwschool

1957-1977: Jan Heyman, Stationsdreef, Vakleraar Tuinbouwschool

1977-1989: André Vanhooren, Iepersesteenweg, vakleraar Tuinbouwschool

1989-2014: Henri Dequeker, Walkurenstraat, Vakleraar houtbewerking VTI, daarna Erevoorzitter

2015-         : Marc Deseyn, Biezenstraat 25, Maatschappelijk Assistent, Ereschepen Onderwijs, Cultuur, Sociale Economie en Ontwikkelingssamenwerking

Secretarissen sinds 1908

1908- 1909: Alfons Deraedt – Verhoye, Ooststraat, drukker

1909 – 1932(+): Jules Rousseau, Bloemenhandel

1932 – 1977: Jozef Verbeke, Koornstraat, Hoofdonderwijzer Spanjeschool

1977-1996(+): Arthuur Decancq, Meenseheirweg, bankbediende 1996-1999: Rolanda Beuselinck, weduwe Arthuur Decancq, Meenseheirweg

2000- 2017: Walter Stock, Hoogleedsesteenweg 331, Onderwijzer op rust.

2017-            : Xavier Dumont, Hortensiastraat 7,

Tuinhier Roeselare 100 jarig bestaan